Zaniklé obce Českého lesa - Lučina a Lísková

O zaniklé vesnice v pohraničí Českého lesa se zajímají jednotlivci z Čech i z Bavorska. Zkoumají jejich historii, příběhy a také se snaží předávat tyto informace dál prostřednictvím různých spolkových akcí či jiných aktivit určených pro veřejnost. Rodáci v některých zaniklých obcích pořádají každoroční tradiční pouti se mší nebo jen navštěvují více či méně upravené pozůstatky domů, kostelů či kaplí. Příkladem mohou být aktivity probíhající v obcích Lučina a Lísková.

Obě obce ležely přímo u česko-bavorských hranic. Po druhé světové válce došlo k odsunu německých obyvatel, následnému uzavření hranic a zbudování nepropustného opevnění tzv. železné opony v padesátých letech 20. století. Obce v tomto období prakticky zanikají.

Lučina

Lučina je uváděna již v roce 1282 v urbáři pro Dolní Bavory. Původně sestávala hraniční obec ze dvou částí, Ober-Grafenriedu a Unter-Grafenriedu, který dodnes existuje na bavorské straně hranice.

Na příkladu Lučiny vidíme spolupráci Hanse Laubmeiera se Zdeňkem Procházkou na česko-německém projektu archeologického odkrývání budov na území bývalé vesnice.

Hans Laubmeirer pochází z osady Pila/Lučina a byl inspirován projekty v dalších dvou zaniklých obcích Českého lesa na Pleši a na Křížové Huti. V Lučině chtěl vytvořit místo vzpomínek pro rodáky a další zájemce v místě bývalého kostela. Původně měl být odkryt jen kostel, ale pan Helmut Roith, jeden z nejzapálenějších dobrovolníků, následně začal sám „zpracovávat“ další a další objekty v bývalé obci. Zájem a nadšení amatérského badatele jaksi převážily a nakonec díky vykopávkám vznikla unikátní prezentace historie zaniklé vesnice. Tato nová situace vyžadovala odpovídající postup a v rámci projektu „Naučná stezka Lučina – skanzen odhalené minulosti“ by měl v Lučině vzniknout do roku 2019 profesionálně zajištěný skanzen představující odkryté objekty spolu s jejich zajištěním, konzervací a zastřešením některých objektů.

Lísková

Lísková byla historicky poměrně rozlehlá, rozprostírala se v údolí dvou potoků a jejich okolí. Historicky zde byly provozovány brusírny a leštírny skla.

V Lískové z iniciativy původních rodáků a jejich potomků došlo v devadesátých letech 20. stol. k obnově křížku a mše v den tradiční pouti u bývalé kaple Nanebevzetí Panny Marie. Prezentace historie obce Lísková vznikala poměrně později, až v letech 2011–2012, a to díky mladé socioložce Kamile Beňušíkové Angelovové. Naučná stezka v Lískové vznikla ve spolupráci s obcí Nemanice a Informačním centrem v Klenčí. Dále se navázalo komentovanými procházkami a také zde byl vytvořen tzv. „Questing“ – stopovačka pro děti i dospělé, která napomáhá poznání historie místa interaktivní formou.

Pravidelné akce:

kolem 28. dubna – česko-německá mše v Lučině
15. srpen – pravidelná poutní mše v Lískové

Zajímavé odkazy:

Prohlídky Lísková: Kamila Angelovová https://www.liskovahaselbach.cz/

Informace o obcích:

Dům přírody v Českém lese http://www.dumprirody.cz
Informační centrum v Klenčí www.klenci.cz
Zaniklé obce www.zanikleobce.cz
Šumava net www.sumavanet.cz
Zdeněk Procházka - Nakladatelství Českého lesa http://www.nakladatelstvi-cl.cz/

Poloha:

Lučina: 49.4331000N, 12.6805825E
Lísková: 49.4188294N, 12.7162883E

Fotogalerie

Prohlédněte si jednotlivé památky >>