Kniha

Předložená kniha dokumentuje obnovu památek i postup jejich výběru a zahrnuje dvě podstatné části: sociologickou úvahu, která má za úkol objasnit jak historické pozadí, tak i ocenění kulturního dědictví a vztah jednotlivců a společnosti k těmto kulturním statkům. Sledují se především jednotlivé motivy a vzory jednání, které jsou částečně opakovaně pojmenovány a doplněny o citáty respondentů. Následně je v knize představeno šest „znovuobjevených pokladů“. Vedle detailních popisů jednotlivých kulturních památek a tradic a jejich historických kořenů se dostanou ke slovu čeští a němečtí respondenti.

Vázanou knihu v českém a německém jazyce je možné získat zdarma přes Centrum pro komunitní práci západní Čechy nebo Centrum dalšího vzdělávání v okrese Cham viz kontakty.

Kniha ke stažení v elektronické verzi zde (PDF 5,4 MB)