Klášter premonstrátek Chotěšov

Klášter byl založen Blahoslaveným Hroznatou již v roce 1210 jako ženský premonstrátský klášter. V letech 1734–1756 získal svoji současnou podobu, velkorysou přestavbou dle architekta Jakuba Augustona mladšího. Nedlouho potom byl v roce 1782 zrušen Josefem II. V roce 1877 byla konventní budova pronajata sestrám řádu Navštívení Panny Marie, které zde obnovily klášterní komunitu a otevřely luxusní penzionát pro dívky. Po druhé světové válce dochází k odsunu německého obyvatelstva z obce a německých sester z kláštera. Pět let na to byly z kláštera vystěhovány i české řádové sestry. Od roku 1950 byl objekt užíván Československou lidovou armádou.

Období, kdy v klášteře působila armáda, bylo pro klášter nejvíce devastující. Po revoluci vrátil stát část kláštera (budovu konventu) řádu Navštívení Panny Marie. Řádové sestry už ale na správu neměly sílu, ani finance, a tak se v roce 2002 klášter dostal do majetku obce.

V současnosti je celá budova konventu a přilehlý park ve vlastnictví obce. O tuto část klášter se ve spolupráci s obcí stará Spolek pro klášter Chotěšov, který zde provozuje muzeum, provází návštěvníky a pořádá kulturní akce. Pak jsou zde ještě další tři spolky, které postupně začaly působit v dalších částech komplexu – Chotěšovská vlna, Klášterní zahrada a Brána Kláštera Chotěšov, o.p.s. Celková částka na rekonstrukci se odhaduje na zhruba jednu miliardu korun, kterou je však nemožné získat v dohledné době.

Fakt, že nejde o zbytečný počin, ukazuje příklad kláštera Speinshart, ležící v severní části Horní Falce. I tento objekt byl v podobně špatném stavu jako Chotěšov. Bez vidiny získání potřebných financí. Důležitým motorem pro nutnou sanaci kláštera byl spolek „Přátel a příznivců místa mezinárodního setkávání kláštera Speinshart“, který společně s obcí a církví začal v roce 1995 pracovat na obnově areálu. Ale teprve až v roce 2012 byl zahájen plánovaný projekt sanace kláštera a dnes je již areál klášterní vesnice ve výborném stavu.

V Chotěšově se podařilo v roce 2017 získat dotaci na rekonstrukci konventu ve výši cca 60 milionů korun, určených na záchranu a využití konventu sledující cíl využít klášter pro veřejné účely. V konventu by mělo být zřízeno lapidárium barokních soch a posléze i restaurátorská dílna.

Neméně důležité jsou akce, které dostávají Chotěšov do širšího povědomí, jako například Večer pro klášter Chotěšov, který pořádá spolek Chotěšovská vlna. Tuto benefiční akci navštíví více jak 1500 účastníků každoročně. Výtěžek z této akce míří nazpět do obnovy kláštera.

Pravidelné akce:

Odemykání kláštera (červen),
Slavnosti slunovratu (květen),
Koncert sezony (červenec),
Haydnovy hudební slavnosti (září),
Zamykání kláštera (září),
Adventní koncert (prosinec),
Večer pro klášter Chotěšov (na začátku srpna),

Kontakt, otevírací doba a další informace:

Správa Kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú. www.chotesovskyklaster.cz
Spolek Klášter Chotěšov http://www.klasterchotesov.eu/

Fotogalerie

Prohlédněte si jednotlivé památky >>