Sociologická studie

Jedním z výstupů projektu, který je zároveň součástí knihy Znovuobjevené poklady Sudet je sociologická reflexe příběhů a vyprávění, které jsme získali během našich výprav za „ztracenými poklady Sudet“.

V následující sociologické studii (PDF, 856 kB) se můžete dozvědět o historickém pozadí bývalých Sudet, o ocenění kulturního dědictví v tomto regionu, o tom, kdo byli naši respondenti, jejich vztah i vztah společnosti k těmto kulturním statkům. Ve studii jsou sledovány jednotlivé motivy obnovy památek a vzory jednání, které jsou částečně opakovaně pojmenováváné a doplněny o citáty respondentů.

Mapa s polohou památek