Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP) a Centrum dalšího vzdělávání v okrese Cham (VHS) společně dokumentují deset případů kulturních památek, resp. tradic, které se podařilo v posledních letech oživit v západních Čechách v oblasti bývalých Sudet.

Jsou to kostely v Hamrech, Skocích, Domaslavi a na Svaté Anně u Plané u Mariánských Lázní. Největší památkou v našem výběru je klášter řádu premonstrátek v Chotěšově. Dále je popsána památkově chráněná zóna v obci Úterý, zaniklé obce Lučina a Lísková, památník v horské synagoze v Hartmanicích, tradice obnovených pašijových her v Hořicích na Šumavě a památník spisovatele a básníka Adalberta Stiftera v Horní Plané.

Dokumentace příběhů jednotlivých památek vznikla na základě rozhovorů a spolupráce s českými a německými respondenty, kteří byli na jednotlivých místech do obnovy památek zapojeni. Všechny „znovuobjevené poklady“ spojuje fakt, že jejich znovunalezení trvale obohacuje kulturní život, a tím i turistickou přitažlivost regionu. Byli bychom rádi, aby Vás příběhy motivovaly k návštěvě „pokladů Sudet“. Mimo to doufáme, že projekt přinese prospěch i zatím neobjeveným a znovunalezeným místům a tradicím v Sudetech, že se čeští a němečtí iniciátoři odváží zahájit podobné procesy. Jak dokumentace ukazují, celkový úspěch se vždy skládá z mnoha malých krůčků a dobrého partnerství zúčastněných aktérů. Takže najděte další zájemce, nenechte se odradit prvním neúspěchem a objevte spolu další poklady, které zatím na svoje znovunalezení čekají.

S příběhy památek se můžete seznámit na tomto webu nebo prostřednictvím výstavy či publikace.

Prohlédněte si jednotlivé památky >>