Horská synagoga v Hartmanicích

Obec Hartmanice je situována na příkrém svahu Šumavských plání ve výšce 712 metrů nad mořem. První písemná zmínka pochází z roku 1315. Rozkvět města byl zastaven třicetiletou válkou, která zavinila úplné vysídlení Hartmanic až do poloviny 17. století, kdy byly postupně obsazovány švábskými Němci.

Město Hartmanice bylo pro židovské obyvatelstvo dlouho uzavřeno. Ke změně došlo až po roce 1867, kdy byla uznána občanská i politická rovnoprávnost Židů a byl jim umožněn volný pohyb. Zatímco v roce 1811 zde nebydlel jediný Žid, v roce 1880 čítala židovská komunita již přes sto obyvatel převážně německy mluvících. Věnovali se hlavně obchodu a byli podnikatelsky velmi úspěšní.

V roce 1881 se Hartmanicko-kundratická židovská obec rozhodla pro vybudování synagogy, modlitebny pro rozrůstající se komunitu. V roce 1883 využívalo synagogu zhruba 200 židovských obyvatel z Hartmanic a okolí.

Po postupném odlivu židovského obyvatelstva, od počátku 20. století, život v synagoze téměř ustal. Po zabrání Hartmanic Velkoněmeckou říší následovala devastace objektu, který byl zkonfiskován a poměrně neodborně přestaven na truhlářskou dílnu. Po druhé světové válce docházelo k dalším devastujícím zásahům do objektu.

V 80. letech 20. století přešla synagoga do vlastnictví obce Hartmanice, která měla provést demolici budovy, ale k tomu již před rokem 1989 nedošlo. Poté byla synagoga navrácena židovské obci v Plzni, která ji nabídla k odprodeji.

V roce 2002 synagogu odkoupil současný majitel Michal Klíma, který s ideou obnovy synagogy založil občanské sdružení Památník Hartmanice.

Cílem občanského sdružení Památník Hartmanice bylo získat dostatek prostředků na rekonstrukci synagogy a vytvoření památníku česko-německo-židovského spolužití formou stálé expozice. Původní odhad financí potřebných na celkovou rekonstrukci činil zhruba 6 milionů korun. Ve snaze získat finanční prostředky oslovovalo sdružení české firmy, podnikatele, nadace i zahraniční subjekty. Celkem rekonstrukce stála 6,5 milionu korun. Z toho byly 3 miliony korun státní, 2,4 milionu bylo z Česko-německého fondu budoucnosti a zbytek pocházel od menších sponzorů. Rekonstrukce započatá v roce 2002 byla přes nemalé problémy úspěšně dokončena v roce 2005. Dne 16. května 2006 byl Památník otevřen s již dokončenou plánovanou expozicí.

Dnes hartmanická synagoga představuje jednu z posledních židovských modliteben (ačkoliv už neslouží svému původnímu účelu), kterých bylo dříve na Šumavě šedesát.

Otevírací doba, oficiální stránky Památníku Horská synagoga Hartmanice:

http://www.hartmanice.cz/cz/

Fotogalerie

Prohlédněte si jednotlivé památky >>