Poutní kostel Navštívení Panny Marie - Skoky u Žlutic

Šest kilometrů severozápadně od Žlutic nad údolím řeky Střely se vypíná mohutný barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie. Kolem se dříve nacházela malá, ale pro věřící velmi významná obec Skoky. V době největšího rozkvětu v 18. století toto místo navštívilo až 40 tisíc věřících ročně.

Po druhé světové válce došlo k úpadku obce. Nejprve byli odsunuti němečtí obyvatelé. Po neúspěšné kolektivizaci odešla během 50. let část dosídlenců a v důsledku výstavby Žlutické přehrady pak došlo k poslední vlně odchodu obyvatel. Tradice poutních procesí se ale udržela. Od 60. let, kdy se situace v Československu částečně uvolnila, začali na poutě opět přijíždět němečtí rodáci i lidé z okolí.

Od počátku 90. let sem přicházelo ještě více Němců, byly zde plány na opravu kostela i vedlejší budovy bývalého Schopova hostince, menší opravy byly financovány sdružením Ackermann-Gemeinde z Würzburgu. Kvůli problému s vlastnictvím pozemků se nedařilo realizovat projekty revitalizace budov a areálu ve Skocích. Stav kostela se zhoršoval, a to i z důvodu nepřestávajícího plenění zloději a vandaly.

V roce 2006 utrpěl kostel veliké škody poté, co zloději kovů shodili měděné báně kostelních věží. To byl impuls pro sdružení Pod střechou z Toužimi, které se zapojilo do záchrany památky. Začalo zde organizovat různé aktivity. Zpočátku nebylo hlavním záměrem sdružení obnovit stavbu, ale vrátit Skokům život, a díky přítomnosti lidí zabránit dalšímu loupení. Hned v roce 2007 vznikl projekt Skokovská stezka představující záměr oživení poutní tradice a kombinující v sobě jak duchovní pouť, tak naučnou stezku, která byla slavnostně otevřena v roce 2010. V roce 2008 vznikl projekt Živé Skoky, jehož cílem bylo zpřístupnit kostel veřejnosti. Projekt se později rozšířil o kulturní a společenské aktivity, včetně duchovních. Od roku 2010 se zde konají dvě pouti ročně – Májová pouť a pouť Navštívení Panny Marie, která se koná vždy první neděli v červenci.

Do budoucnosti je záměrem obnova kostela v jeho původní barokní podobě s cílem zachovat genius loci poutního místa. Stejně tak zázemí by mělo být pouze skromné, mělo by se jednat jen o místo, kam při pouti „složit hlavu“. Občanské sdružení Pod Střechou začalo usilovat o získání Schopova hostince, který by posloužil jako zázemí pro kostel a kde by vznikl poutnický dům. Místo dnešního divokého, zpustlého a zanedbaného prostoru by měl v budoucnu citlivými úpravami vzniknout kolem kostela krajinářský park či meditační zahrada, která by poutníkům nabídla stávající klid a kontakt s Bohem a přírodou.

Pravidelné akce v místě:

Živé Skoky (kulturní program přes léto a podzim),
Májová pouť (1. května)
pouť Navštívení Panny Marie (nejbližší neděle k 2. červenci)

Otevírací doba, program a další informace na:

www.skoky.eu
https://www.facebook.com/mariastock.skoky/

Poloha:

50.0962039N, 13.0973950E

Fotogalerie

Prohlédněte si jednotlivé památky >>