Barokní varhany v Úterý

Městečko Úterý leží v severozápadním výběžku Plzeňského kraje. Do konce 2. světové války bylo obýváno převážně německy mluvícím obyvatelstvem.

Úterský spolek Bart zde byl založen v roce 2000 s cílem shromáždit prostředky na opravu historických varhan v kostele sv. Jana Křtitele. Varhany v tomto kostele sv. Jana Křtitele pocházejí z období vrcholného baroka, pravděpodobně z doby kolem roku 1720. Patří k nejstarším dochovaným nástrojům v regionu a k nejcennějším svého druhu v Čechách. Za tímto účelem spolek začal pořádat koncerty, výstavy a divadelní představení, jejichž výtěžek věnoval na tento účel. Díky grantu z tzv. Norských fondů a příspěvkům řady dárců se v letech 2009–2011 podařilo provést jejich kompletní rekonstrukci.

Mistrovský varhanní kurz

Po dokončení rekonstrukce barokních varhan bylo zřejmé, že tento cenný nástroj si zaslouží co nejplnější využití. Zrodila se myšlenka uspořádat varhanní kurz pro pokročilejší studenty varhanní hry a již první ročník v roce 2012 ukázal, že tento záměr má velký potenciál. Kurzů se každoročně účastní kolem 20 studentů z ČR i zahraničí a jsou vedeny zkušeným zahraničním mistrem.

Novou náplní spolku se v roce 2015 stala záchrana domu Na Růžku.

TURBOVNA – komunitní dům Na Růžku

V domě čp. 69 na horním rohu úterského náměstí bývala od poloviny 17. století mýdlárna, kterou zde založil syn Gottfrieda Reitenbergera. Mydlářské řemeslo se zde dědilo po několik generací a pokračovala v něm i rodina Turbů, která dům zdědila počátkem 18. století. Roku 1828 dům získal Franz Turba a začal zde provozovat řeznictví a hostinec, který zde vydržel až do 2 světové války. Po válce nebyl dům nikdy trvale obýván.

V roce 1958 byl prohlášen za kulturní památku a následná oprava střechy jej tehdy asi zachránila před zkázou. Od té doby na větší rekonstrukci jen čekal a postupem času v některých částech zchátral do havarijního stavu. V ekonomicky slabém regionu Sudet, stejně jako v samotném Úterý, je to osud řady památek.

V březnu 2015 dům získal úterský spolek Bart se záměrem vytvořit zde prostor pro kulturní a společenské aktivity všem obyvatelům i návštěvníkům barokního městečka Úterý. Spolek tak chce zachránit siluetu úterského náměstí a vybudovat odpovídající zázemí pro občany a turisty.

Náročná rekonstrukce domu vyžaduje finanční prostředky v řádech milionů korun, které se spolek bude snažit shromáždit od dobrovolných dárců a z dotací z národních a evropských zdrojů.

Vize využití

V památkově chráněném objektu by postupně mělo vzniknout infocentrum s kavárnou, expozice česko-německého soužití a poválečné historie obce a širšího regionu. Část domu bude sloužit jako společenský sál pro sousedské setkávání.

Webové stránky spolku Bart:

http://bart.utery.eu/

Poloha:

49°56'24.253"N, 13°0'15.038"E

Fotogalerie

Prohlédněte si jednotlivé památky >>